Kam po pomoč?

Kam po pomoč, ko se znajdemo v duševni stiski?

Obstajajo različni profili poklicev, ki nudijo pomoč v duševni stiski. To so psihiatri, psihologi, psihoterapevti in svetovalci. Izvajajo individualno, partnersko ali skupinsko svetovanje ali psihoterapijo.

Kdo je kdo?

Psihiater je zdravnik, ki je končal medicinsko fakulteto in opravil specializacijo ter specialistični izpit iz psihiatrije. Ukvarja se z odkrivanjem in zdravljenjem duševnih motenj in bolezni. Poleg osebnega zdravnika je edini, ki lahko za zdravljenje duševnih motenj in težav predpiše zdravila.

Psiholog je končal univerzitetni študijski program psihologije na filozofski fakulteti. Za razrešitev težav uporablja psihološke tehnike. Specialist klinične psihologije je po študiju opravil strokovni izpit iz zdravstva in še štiriletno specializacijo. Usposobljen je za izvajanje psiholoških testiranj in diagnosticiranj.

Psihoterapevt je končal fakultetni program iz humanistične vede ali medicine in opravil podiplomski študijski program psihoterapije v eni izmed psihoterapevtskih šol.

V Sloveniji je več priznanih psihoterapevtskih šol: analitična, kognitivno – vedenjska, geštalt terapija, transakcijska analiza, integrativna psihoterapija in družinska sistemska terapija idr.

Psihoterapevt zdravljenje duševnih težav in motenj prilagaja s posebnimi tehnikami posamezne psihoterapevtske šole.

Svetovalec je običajno univerzitetno izobražena oseba, ki ima univerzitetno diplomo iz socialnega dela ali socialne pedagogike, opravljeno enoletno pripravništvo, strokovni izpit iz socialnega varstva in izkušnje na posameznem področju dela z ljudmi.

Kako poteka svetovanje ali terapija?

Osebna terapija poteka kot pogovor med klientom in terapevtom, običajno traja med 45 in 60 minut. Uvodna srečanja so namenjena opredelitvi problema, opredeljevanju neželenega in želenega stanja ter določanju ciljev. Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko po eno uro ali po dogovoru med klientom in terapevtom na 14 dni ali redkeje.

Psihoterapija se od svetovanja razlikuje po načinu in trajanju obravnave. Psihoterapija pomeni poglobljen proces zdravljenja psihičnih težav, ki lahko traja od nekaj mesecev do več let. V zaupnem odnosu terapevt pomaga klientu pri prepoznavanju in primernem izražanju čustev, pri spremembi svojih prepričanj, čustev in vedenja, ki ga ovira v medsebojnih odnosih in povzroča nezaželene simptome ter tako pomembno vpliva na kvaliteto njegovega življenja.

Redna srečanja omogočajo, da se med klientom in terapevtom vzpostavi zaupen odnos in občutek varnosti, ki pa sta poleg želje in volje posameznika za spremembo, ključna za uspešen psihoterapevtski proces.

Ustrezna terapevtska pomoč nam omogoča, da aktivno prevzamemo nadzor nad svojim življenjem in se naučimo veščin za uspešno premagovanje težav.

Avtorica: Maja Koren Kocjančič
maj 2014

……………………………….

Sorodne povezave: Psihoterapija in Osebno svetovanje

Bi bili radi redno obveščeni o naših aktivnostih in novostih?

Prijavite se na naše e­-novice. Zagotavljamo vam, da vam bomo pošiljali le aktualne in zanimive informacije.
Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke varovali v skladu z veljavno zakonodajo.